U bent hier:  Stichting VAART

Stichting VAART

VAlkenswaard ART.

Stichting VAART stelt zich ten doel het kunstklimaat in Valkenswaard voor beeldend kunstenaars te verbeteren.  De stichting wil opkomen voor de belangen van: schilders, beeldhouwers, edelsmeden, keramisten, fotografen, glaskunstenaars etc. Met name door het initiëren van activiteiten, het ondersteunen en begeleiden van initiatieven in het algemeen en van individuele kunstenaars. Ook het leggen en versterken van onderlinge contacten is een doel. Tevens wil het de kunstenaars en de kunstliefhebbers met elkaar in contact brengen.

De eerste activiteit, waarmee Stichting VAART naar buiten is gekomen, was het organiseren van een atelierroute in 2013. De bedoeling is de atelierroute te laten uitgroeien tot een terugkerende traditie.

In mei 2014 is de stichting VAART gestart met een kunstcafé

In september 2014 de gezamenlijke expositie in de Natuurpoort te Valkenswaard nabij natuurgebied de Malpie met 24 kunstenaars.

 

6 en 7 juni 2015 vond de tweede Atelierroute plaats. 

 

Het bestuur bestaat uit:

Will Verhagen          voorzitter

Margriet Hennekens  secretaris

Fons van Dommelen  Penningmeester

Bestuur laat zich ondersteunen door de Klankbordgroep.

 

Klankbordgroep stichting VAART:

Achterste rij van links naar rechts : Ben Leferink,  Leo van Hoof, Fons van Dommelen, Will Verhagen.

Op de voorgrond van links naar rechts: : Margriet Hennekens, Ingrid van Dooren, José Baltussen, Ingrid Jonkers-Mandigers.

 

Rekeningnummer stichting VAART:

NL82 RABO 0179 5835 06

Submenu

Atelierroute 2015

 

een impressie van de deelnemers